Κωνσταντίνος Χριστοδουλέας

Κωνσταντίνος Χριστοδουλέας

Πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πολυετής εμπειρία στη διδασκαλία.

Φροντιστής από το 1990 και ιδιοκτήτης φροντιστηρίου από το 1992

Ιωάννης Μασουρίδης

Ιωάννης Μασουρίδης

Πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εμπειρία στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στο Λύκειο και στην Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο,

σε φροντιστήρια Μ.Ε. και σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Μαρία Ταμπούρλου

Μαρία Ταμπούρλου

Πτυχιούχος του Φιλολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου.

Εμπειρία στη διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου

Lambros TabourlosΠοιοι Είμαστε