Αχιμή φροντιστήριο

Το φροντιστήριο μας, στηριγμένο στις ιδιαιτερότητες του νέου συστήματος και με κριτήριο το συμφέρον των μαθητών, επιδιώκει

1.Tη διαμόρφωση ευέλικτων προγραμμάτων και επιλογών σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή
2.Tο συστηματικό έλεγχο της απόδοσης και της συνέπειας των μαθητών μας, με ένα ευέλικτο πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων

Στοχεύουμε στην απόκτηση πραγματικής γνώσης, χωρίς κενά και ατέλειες.

Επιδιώκουμε με μειωμένα δίδακτρα να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας.

Απόλυτος συντονισμός της διδακτικής ομάδας των καθηγητών κάθε τμήματος για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του κάθε μαθητή.

Το φροντιστήριο μας διαθέτει άρτια εκπαιδευτική οργάνωση, πλήρη ενημέρωση σε όλα τα εκπαιδευτικά θέματα, άριστους καθηγητές σε όλα τα μαθήματα.

Ολιγομελή τμήματα.

Μαρία ΤαμπούρλουΑρχική